Başbakanlık Devlet Arşivleri (Tabhane)

İstanbul’da Süleymaniye Külliyesi içinde yer alır. 16. YY yapısı olup, Mimar Sinan'ın eseridir. Revaklı avlusu türünün en seçkin örneklerindendir. 2002 yılında restorasyon projeleri hazırlanmış ve ilgili Koruma Kurulunca onaylanmıştır.

Yıl

2002

Lokasyon

İstanbul

Alan

2.037

Mimar

Avunduk Mimarlık

İşveren

T.C. İstanbul Valiliği Bayındırlık ve İskan Md.

  • YEAR :
  • LOCATION :
  • AREA :
  • ARCHITECTURE :
  • EMPLOYER :
  • Yıl : 2002
  • Lokasyon : İstanbul
  • Alan : 2.037
  • Mimar : Avunduk Mimarlık
  • İşveren : T.C. İstanbul Valiliği Bayındırlık ve İskan Md.