Osmanli Arşivleri Binası (Hazine-i-Evrak)

  • YEAR :
  • LOCATION :
  • AREA :
  • ARCHITECTURE :
  • EMPLOYER :
  • Yıl : 2002
  • Lokasyon : İstanbul
  • Alan : 461 m²
  • Mimar : Avunduk Mimarlık
  • İşveren : T.C. İstanbul Valiliği Bayındırlık ve İskan Md.