Tarihi

Tataristan Cumhurbaşkanlığı Sarayı

Çar 1. Nikolay emri üzerine 1845 -1848 tarihleri arasında inşa edilmiş `Hükümdar dairesi Askeri – Vali konağı’ bugünlerde Tataristan Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak kullanılmaktadır. Moskova Büyük Kremlin Sarayının ünlü mimarı K.A. Ton tarafından o döneme ait Rus-Bizans tarzında tasarlanıp A.I. Peske tarafından yapılmış olan bu tarihi yapının tüm restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları Odak İnşaat tarafından yapılmıştır.

READ MORE

Necmettin Molla Kocataş Yalısı

Bu yalının sahibi Şeyhülislam Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi’nin oğlu, Necmettin Molla’dır. Cumhuriyet döneminde Kocataş soyadını alan Necmettin Molla 1929 yılında İstanbul Sarıyer’deki Kocataş Yalısı’nı satın aldı. Bu yalı Mustafa Kemal Atatürk dahil Cumhuriyetin birçok ileri gelenlerinin uğrak yeri idi. Yalının bahçesindeki kaynak suyu Kocataş Suyu olarak bilinir.

READ MORE

Osmanli Arşivleri Binası (Hazine-i-Evrak)

Hazine-i Evrak Yapısı İstanbul’da Vilayet Bahçesi içinde yer almaktadır. İtalyan mimar kardeşlerden GASPARE TRAJONA FOSSATİ tarafından tasarlanmış ve 1846-1848 yılları arasında Osmanlı Sadrazamı Mustafa Reşit Paşa imparatorluğun ilk arşiv binası olarak yaptırılmıştır.

READ MORE

Başbakanlık Devlet Arşivleri (Tabhane)

İstanbul’da Süleymaniye Külliyesi içinde yer alır. 16.y.yıl yapısı olup, Mimar Sinan’ın eseridir. Revaklı avlu türünün en başarılı örneklerindendir. 2002 yılında rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmış ve ilgili Koruma Kurulunca onaylanmıştır.

READ MORE

Altın Asır Pazar Yeri

Türkmenistan’da 1800’lü yıllarda bir çölün ortasına kurularak Orta Asya’nın en büyük açık pazarı haline gelen ve Türkmenistan’ın simgesi ve ticaret merkezine dönüşen ‘Çöl Pazarı’ yeniden inşa ediliyor. Çöl Pazarı, diğer alışveriş merkezleri ile pazarlara göre daha ucuz olmasının yanı sıra ürün çeşitliliği sebebiyle Aşkabat dışından da alışveriş için tercih ediliyor.

READ MORE