Bilgiyi gizleBilgiyi göster

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivi (Tabhane)

İstanbul’da Süleymaniye Külliyesi içinde yer alır. 16.yy yapısı olup, Mimar Sinan’ın eseridir. Revaklı avlusu türünün en seçkin örneklerindendir. 2002 yılında restorasyon projeleri hazırlanmış ve ilgili Koruma Kurulunca onaylanmıştır.

  • İşveren: T.C. İstanbul Valiliği Bayındırlık ve İskan Md.
  • Mimar: Avunduk Mimarlık
  • Alan: 2.037
  • Yer: İstanbul
  • Yıl: 2002